Preamp & Channel Strip

Trước
Thương Hiệu (5) (4) Có Thể Gắn Rack (27) Không Gian Rack (1) Loại (1) Ngõ ra Analog (2) Ngõ vào Analog (1) Số Lượng Khe Cắm (3) Loại (3) Số Lượng Kênh (25)
Tiếp theo