Preamp & Channel Strip

Trước
Ngõ vào Analog (33) (1) Thương Hiệu (4) (12) Ngõ ra Analog (20) (2) Có Thể Gắn Rack (26) Số Lượng Kênh (12) Inputs (1) Ngõ Ra Digital (2)
Tiếp theo