Rupert Neve Designs 5211 2-channel Microphone Preamp

55.000.000,00 ₫
SKU
RPN5211

Simple and elegant, the 5211 is the natural evolution of what is arguably the most famous gear in audio recording history: Rupert Neve’s microphone preamps.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.