IGS Audio Double Triode Limiter Preamp with Opto Limiter

50.000.000,00 ₫
SKU
DOUBLE TRIODE LIMITER
MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.