Mixer Summing & Mixer Line

Trước
Thương Hiệu (2) (2) Số Lượng Kênh (1) (1) Số Lượng Ngõ Vào Mic (1) (1) Ngõ vào Analog (1) Vị Trí Lắp Đặt (1) Có Thể Gắn Rack (3) Ngõ ra Analog (1)
Tiếp theo