Mixer Summing & Mixer Line

Trước
Thương Hiệu (2) (2) (1) Vị Trí Lắp Đặt (1) Số Lượng Kênh (1) Số Lượng Ngõ Vào (1) Ngõ vào Analog (1) Số Lượng Ngõ Vào Mic (1) Có Thể Gắn Rack (3) Số Lượng Ngõ Ra (1)
Tiếp theo