Black Lion Audio B173 Quad Microphone Preamp

39.850.000,00 ₫
SKU
B173QUAD

Black Lion B173 Quad Mic Preamp Features:

  • 4-channel preamp with USA CineMag input and output transformers
  • Designed and assembled in the USA
  • Bandwidth (1kHz, 150Ω unbalanced source, unweighted): 10Hz–30kHz
  • 70dB of gain handles any type of microphone, including low-output ribbons
  • Per-channel gain and output controls, phantom power, polarity reverse, 18dB pad
  • DI input and hi-Z switch on channels 1 and 2
MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.