Focusrite Scarlett OctoPre Mic Preamp

12.500.000,00 ₫
SKU
FOSCOT

Need more channels from your digital interface? The Focusrite Scarlett OctoPre expands your setup with eight additional 2nd-generation Scarlett mic preamps.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.