Hình Thức Thanh Toán

Sam Audio hiện tại chấp nhận những hình thức thanh toán sau: Thẻ Tín Dụng, Thẻ Ngân Hàng Nội Địa, Thu Tiền Mặt.

Với tất cả mọi hình thức thanh toán, Sam Audio chịu hoàn toàn mọi phí giao dịch (nếu có), khách hàng chỉ có trách nhiệm thanh toán giá trị của sản phẩm và chi phí vận chuyển (nếu có)

 

THẺ TÍN DỤNG

      

 

THẺ NGÂN HÀNG NỘI ĐỊA

                                  

                               

                        

 

THU TIỀN MẶT

Sau khi đặt đơn hàng trên website, Sam Audio sẽ liên hệ với quý khách trong giờ làm việc để xác nhận đơn hàng.

What's this? Check "Remember Me" to access your shopping cart on this computer even if you are not signed in.