Manley CORE® Reference Channel Strip

75.400.000,00 ₫
SKU
MLCORE

Manley designed the Core reference channel strip so that you can hit record and focus on your performance, not your signal chain.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.