Warm Audio WA12 MKII Discrete Mic Preamp

11.700.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 1 giờ43 phút!

SKU
WA12MKII

If you are looking for a preamp to improve and shape your signal you will most definitely love the WA12 MKII.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM