Warm Audio WA12 MKII Discrete Mic Preamp

12.475.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 4 giờ49 phút!

SKU
WA12MKII

If you are looking for a preamp to improve and shape your signal you will most definitely love the WA12 MKII.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM