Mastering

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Manley SLAM! Mastering Stereo Limiter
  Manley SLAM! Mastering Stereo Limiter
 2. Manley Stereo Variable Mu Mastering Version
  Manley Stereo Variable Mu Mastering Version
 3. Manley Massive Passive EQ Mastering Version
  Manley Massive Passive EQ Mastering Version
 4. SPL IRON Mastering Compressor (Black)
  SPL IRON Mastering Compressor (Black)
 5. SPL PQ Mastering Equalizer (Red)
  SPL PQ Mastering Equalizer (Red)
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần