Chuyển Đổi Tín Hiệu Analog/Digital

Trước
Ngõ Vào Digital (1) (5) Ngõ vào Analog (6) Số Lượng Pre (1) Thương Hiệu (9) Ngõ Vào/Ra Đồng Thời (1) Giá (1) Độ Phân Giải A/D (9) Kết Nối Với Máy Tính (2) Ngõ Ra Digital (5)
Tiếp theo