Maag Audio PREQ4 500 Series Microphone Preamp

19.900.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 22 giờ20 phút!

SKU
PREQ4-500

The PREQ4 mic pre from Maag Audio gives 500 Series users a pristine, transparent signal path through which they endowed with the Air Band control.

Thông tin thêm
Lọc Tần Số Thấp
Số Lượng Kênh1
LoạiBán Dẫn