Maag Audio PREQ4 500 Series Microphone Preamp

19.900.000,00 ₫
SKU
PREQ4-500

The PREQ4 mic pre from Maag Audio gives 500 Series users a pristine, transparent signal path through which they endowed with the Air Band control.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.