Focusrite Red 6 (used)

36.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 19 giờ56 phút!

SKU
SP851

Same premium mic pre-amp as the Red 1 and 8, with the added bonus of a killer EQ!