Heritage Audio 2264JR Compressor / Mic Pre

30.500.000,00 ₫

Liên hệ

SKU
HE2264JR

Giving you both a 2264E-style compressor and 1073-style mic preamp in a 2-slot 500 series unit, the 2264JR 500 Series Compressor and MicPre.

Thông tin thêm
Lọc Tần Số Thấp
Số Lượng Kênh1
Số Lượng Khe Cắm2
LoạiBán Dẫn
Ngõ Insert Sidechain