Heritage Audio 2264JR Compressor / Mic Pre

30.500.000,00 ₫
SKU
HE2264JR

Giving you both a 2264E-style compressor and 1073-style mic preamp in a 2-slot 500 series unit, the 2264JR 500 Series Compressor and MicPre.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.