Warm Audio WA73 Single-Channel British Mic Pre

15.000.000,00 ₫
SKU
WA73

The Warm Audio “WA73 Family” consists of single and dual channel '73-style preamps (with & w/out EQ), that each pay careful homage to British audio history.

Thông tin thêm
Ngõ vào AnalogXLR, 1/4"
Ngõ ra AnalogXLR, 1/4"
Số Lượng Kênh1
LoạiBán Dẫn
Có Thể Gắn Rack
Không Gian Rack1U