Rupert Neve Designs Portico II Master Buss Processor

112.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 47 phút!

SKU
RPNPOR2MB

The Rupert Neve Designs Portico II Master Buss Processor lets you enhance, reshape, and polish your sound to perfection.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM