Rupert Neve Designs Portico II Master Buss Processor

100.000.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 23 giờ39 phút!

SKU
RPNIIMBP

The Rupert Neve Designs Portico II Master Buss Processor lets you enhance, reshape, and polish your sound to perfection.

Thông tin thêm
LoạiVCA
InputsXLR
Số Lượng Kênh2
Ngõ RaXLR
Không Gian Rack2U
Ngõ Vào/Ra Sidechain