Rupert Neve Designs Portico II Master Buss Processor

135.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 3 giờ40 phút!

SKU
RPNPOR2MB

The Rupert Neve Designs Portico II Master Buss Processor lets you enhance, reshape, and polish your sound to perfection.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM