TK Audio TK-lizer 2 LTD Baxandall Mastering EQ with M/S Function

42.500.000,00 ₫
SKU
TK-lizer2-LTD

Classic tone-shaping with Baxandall equalization.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.