TK Audio TK-lizer 2 LTD Baxandall Mastering EQ with M/S Function

42.500.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 13 giờ38 phút!

SKU
TK-lizer2-LTD

Classic tone-shaping with Baxandall equalization.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM