TK Audio S-Blender Universal Parallel/Serial Processor

36.300.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 14 giờ29 phút!

SKU
S-Blender

The S-Blender is a universal tool for parallel/serial processing, perfect for mixing and mastering.