Bettermaker Mastering Compressor

90.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 23 giờ23 phút!

SKU
MastComp

Stereo Mastering Compressor with 5" Touchscreen, Front-Panel Digital Recall, and Recall/Automation via USB and Companion Plug-in

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM