Bettermaker Mastering Compressor

91.500.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 14 giờ23 phút!

SKU
MastComp

Stereo Mastering Compressor with 5" Touchscreen, Front-Panel Digital Recall, and Recall/Automation via USB and Companion Plug-in

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM