Bettermaker Mastering Equalizer

98.500.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 4 giờ55 phút!

SKU
MastEQ

4-band mastering EQ with Stereo, Dual-mono, and M/S modes; High- and Lowpass Filters; Stereo passive EQ; Full Digital Recall; and USB

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM