TK Audio TK-lizer 2 Baxandall Mastering EQ with M/S Function

42.500.000,00 ₫

Liên hệ

SKU
TK-lizer2

Classic tone-shaping with Baxandall equalization.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM