Rupert Neve Designs Portico 5024 Quad Mic Pre

87.500.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 18 giờ58 phút!

SKU
RPN5024

Based on the same technology as the 5012, Rupert Neve Designs Portico 5024 is a 4-channel mic preamp that will enhance the front end of your recording system.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM