SPL Crescendo 8-channel Microphone Preamp

168.900.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 5 giờ56 phút!

SKU
Crescendo

The first eight-channel microphone preamplifier featuring 120 V technology making it virtually impossible to overdrive

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM