SPL Crescendo 8-channel Microphone Preamp

125.000.000,00 ₫
SKU
Crescendo

The first eight-channel microphone preamplifier featuring 120 V technology making it virtually impossible to overdrive

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.