RoHS, viết tắt từ cụm "Restriction of Hazardous Substances", là một tiêu chuẩn của châu Âu đang dần được thông qua trên toàn thế giới , tạm dịch là "Chỉ Thị về Hạn Chế Các Chất Độc Hại Nguy Hiểm".

Tất cả những sản phẩm có hiển thị logo RoHS đều được làm ra với những mối hàn không chứa chì - một kim loại rất độc hại.

 No photo description available.
Logo rất quen thuộc trên nhiều bao bì thiết bị điện tử.