Warm Audio WA76 Discrete Compressor

17.475.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 18 giờ22 phút!

SKU
WA76

Warm Audio's WA76 set its target high: the most iconic solid-state limiting amplifier in history.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM