Warm Audio WA76 Discrete Compressor

15.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 1 giờ24 phút!

SKU
WA76

Warm Audio's WA76 set its target high: the most iconic solid-state limiting amplifier in history.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM