Warm Audio WA12 500 Series Mic Pre

10.475.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 3 giờ33 phút!

SKU
WA12-500

The WA12 500 Series Microphone Preamplifier Microphone Preamplifier from Warm Audio is a single-channel 500 series microphone preamplifier.