Warm Audio WA-87 R2 Condenser Microphone - Black

15.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 19 giờ33 phút!

SKU
WA-87-R2B