Warm Audio WA-47 Tube Condenser Microphone

24.100.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 11 giờ19 phút!

SKU
WA47

The WA-47 is an all vacuum tube, large diaphragm, transformer balanced, multi-pattern (9), large condenser microphone, based on the classic ‘47 that has been used on countless hit records for the last 50+ years.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM