Warm Audio WA-2A Tube Optical Compressor

24.674.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 15 giờ59 phút!

SKU
WA2A

Warm Audio's WA-2A set its target high: the most iconic tube compressor in history. How does Warm do it? Through economies of scale, mostly.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM