Warm Audio WA-251 Tube Condenser Microphone

20.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 10 giờ6 phút!

SKU
WA251

The Warm Audio WA-251 is a faithful replica of the classic ’251-style large-diaphragm condenser microphone.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM