Warm Audio WA-251 Tube Condenser Microphone

20.000.000,00 ₫
SKU
WA251

The Warm Audio WA-251 is a faithful replica of the classic ’251-style large-diaphragm condenser microphone.

Thông tin thêm
Ngõ Kết NốiXLR
Kích Thước Màng DungLớn ( Trên 19mm)
Loại MicrophoneCondenser
Mono/StereoMono
Búp HướngHình Tim, Hình Tròn, Hình Số 8