Warm Audio WA-14 Condenser Microphone

12.500.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 19 giờ4 phút!

SKU
WA14

The WA-14 is a classic condenser microphone based on the early 1970's microphone used on countless hit records.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM