Warm Audio EQP-WA Pultec Style Tube Equalizer

20.774.000,00 ₫
SKU
WAEQP

The EQP-WA is a re-creation of the most renowned tube Equalizer in studio history, the "Pultec EQP-1A".

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.