Warm Audio EQP-WA Pultec Style Tube Equalizer

17.500.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 10 giờ51 phút!

SKU
WAEQP

The EQP-WA is a re-creation of the most renowned tube Equalizer in studio history, the "Pultec EQP-1A".

Thông tin thêm
Inputs XLR, 1/4"
Số Lượng Dải 2
Số Lượng Kênh 1
Ngõ Ra XLR, 1/4"
Loại Bóng Đèn
Không Gian Rack 2U