TK Audio MB1 Mini Blender 500 Series Parallel Processor

13.725.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 19 giờ17 phút!

SKU
MB1