TK Audio MB1 Mini Blender 500 Series Parallel Processor

13.725.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 1 giờ39 phút!

SKU
MB1