TK Audio MB1 Mini Blender 500 Series Parallel Processor

14.500.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 17 giờ0 phút!

SKU
MB1