Rupert Neve RNHP Desktop Headphone Amplifier

12.500.000,00 ₫

Liên hệ

SKU
RPNRNHP

RNHP is a state-of-the-art headphone amplifier. Now when Mr. Neve turns his attention to anything, you know it's going to be good.

Thông tin thêm
Ngõ vào AnalogXLR, 1/4", RCA
Ngõ ra Analog1/4"
Vị Trí Lắp ĐặtĐể Bàn
Số Lượng Ngõ Vào3
Số Lượng Ngõ Ra1