Rupert Neve RNHP Desktop Headphone Amplifier

14.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 14 giờ1 phút!

SKU
RPNRNHP

RNHP is a state-of-the-art headphone amplifier. Now when Mr. Neve turns his attention to anything, you know it's going to be good.