Rupert Neve RNDI Direct Interface

8.500.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 4 giờ40 phút!

SKU
RPNRNDI

The RNDI’s signature sound is the product of new custom Rupert Neve-designed transformers and class-A biased, discrete FET amplifiers.