Rupert Neve Designs R6 Six Space 500 Series Rack

14.500.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 4 giờ57 phút!

SKU
RPNR6

With 150% of the required current for a 6-space 500-series enclosure, the Rupert Neve Designs R6 will help you hear the full potential of your modules.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM