Rupert Neve Designs R10 Ten Space 500 Series Rack

28.000.000,00 ₫
SKU
RPNR10

Rupert Neve Designs R10 500 Series chassis is a 10-space, steel rack enclosure that sports XLR and 1/4" TRS I/O for compatibility with any studio setup.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.