Rupert Neve Designs 535 Diode Bridge Compressor

26.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 2 giờ55 phút!

SKU
RPN535

Rupert Neve Designs' 535 is a 500 Series diode-bridge compressor based on the topologies found in classic Neve designs such as the 2254.