Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 8 Channel

Hàng đặt

SKU
RPN5088-8

The circuit topology of the Rupert Neve Designs 5088 Shelford Recording Console is unprecedented.

Thông tin thêm
Số Lượng Kênh8