Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 8 Channel

1.384.000.000,00 ₫
SKU
RPN5088-8

The circuit topology of the Rupert Neve Designs 5088 Shelford Recording Console is unprecedented.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.