CÓ THỂ BẠN THÍCH
Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 48 Channel
Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 48 Channel
Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 16 Channel
Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 16 Channel
Rupert Neve Designs 5088 Standard Mixer - 16x8x2
Rupert Neve Designs 5088 Standard Mixer - 16x8x2
Rupert Neve Designs 5088 - 16 Channel (16x 5015)
Rupert Neve Designs 5088 - 16 Channel (16x 5015)
Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 32 Channel
Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 32 Channel
Rupert Neve Designs 5088 - 8 Channel Main Frame
Rupert Neve Designs 5088 - 8 Channel Main Frame

Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 8 Channel

Hàng đặt

SKU
RPN5088-8

The circuit topology of the Rupert Neve Designs 5088 Shelford Recording Console is unprecedented.

Thông tin thêm
Số Lượng Kênh 8