Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 32 Channel

SKU
RPN5088-32

The circuit topology of the Rupert Neve Designs 5088 Shelford Recording Console is unprecedented.

Thông tin thêm
Số Lượng Kênh32
Mọi Người Cũng Xem
 1. Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 8 Channel
  Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 8 Channel
 2. Rupert Neve Designs 5088 - 8 Channel Main Frame
  Rupert Neve Designs 5088 - 8 Channel Main Frame
 3. Rupert Neve Designs 5088 - 16 Channel (16x 5015)
  Rupert Neve Designs 5088 - 16 Channel (16x 5015)
 4. Rupert Neve Designs 5088 Standard Mixer - 16x8x2
  Rupert Neve Designs 5088 Standard Mixer - 16x8x2