Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 32 Channel

100.000.000 ₫

Hàng đặt

SKU
RPN5088-32

The circuit topology of the Rupert Neve Designs 5088 Shelford Recording Console is unprecedented.

Thông tin thêm
Số Lượng Kênh32