Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 16 Channel

100.000.000 ₫

Hàng đặt

SKU
RPN5088-16

The circuit topology of the Rupert Neve Designs 5088 Shelford Recording Console is unprecedented.

Thông tin thêm
Số Lượng Kênh16