Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 16 Channel

Hàng đặt

SKU
RPN5088-16

The circuit topology of the Rupert Neve Designs 5088 Shelford Recording Console is unprecedented.

Thông tin thêm
Số Lượng Kênh16