Rupert Neve Designs 5088 - 8 Channel Main Frame

SKU
RPN5088-8M

The circuit topology of the Rupert Neve Designs 5088 is unprecedented.

Thông tin thêm
Số Lượng Kênh8
Mọi Người Cũng Xem