Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

Rupert Neve Designs 5088 - 16 Channel (16x 5015)

100.000.000 ₫

Hàng đặt

SKU
RPN5088-165015

The circuit topology of the Rupert Neve Designs 5088 is unprecedented.

Thông tin thêm
Số Lượng Kênh16