Reloop RSP-30 Passiver PA Speaker

9.800.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 10 giờ7 phút!

SKU
RSP-30

Reloop's RSP speaker series presents the upper medium-range class in the speaker segment.