Reloop RSP-15 Passive PA Speaker

6.300.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 19 giờ14 phút!

SKU
RSP-15

Reloop's RSP speaker series presents the upper medium-range class in the speaker segment.