Reloop Concorde 20 Years Turntable Cartridge and Stylus

2.600.000,00 ₫
SKU
CONCORDE-20

The Concorde 20 Years is a high-quality cartridge specially manufactured by Ortofon in the company’s iconic Concorde shape.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.