Reloop 80 Record Case Black

2.050.000,00 ₫
SKU
80RecordCase

The Reloop 80 Record Case with its slanted construction offers a maximum ease of use while digging for records due to the angular sloping design of the two halves.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.