PSI Audio A214-M Center-channel Studio Monitor

75.700.000,00 ₫
SKU
PSIA214M

The A214-M is primarily designed as a centre speaker for surround systems. Its power is optimized to satisfy the requirements of post-production and film mixing suites.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.