PSI Audio A14-M Broadcast Monitor

43.200.000,00 ₫
SKU
PSIA14MB

Tonal balanced, high resolution detail, very good transient response and accurate 
positioning make it the Swiss army knife of any surround setup, small studio or OB van environment.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.