Primacoustic Razorblade Quadratic Residue Diffuser

30.900.000,00 ₫
SKU
RZRDIF

The Razorblade is a high-performance quadratic residue diffuser (QRD*) based on a primitive root sequence that employs a grated array of 17 precisely calculated wells to break up and scatter acoustic energy to create a diffuse sound field.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.